Menu Hotline: 033 932 3366 / 0969 555 983

THI CÔNG THỰC TẾ CĂN HỘ 64m2 PHONG CÁCH WABISABI - OCEAN PARK

/upload/images/z3261804455450-000903d897fdb1ff2a0b52767bb04c91.jpg
/upload/images/z3261804792223-a8f13e69e59f68fff732abd27e92dbe8.jpg
/upload/images/z3261805049722-46dd789e1ab3ba319c22a4f81745fd81.jpg
/upload/images/z3261804975183-4570e3b3102d0a6753bed06f70f2107c.jpg
/upload/images/z3261804835005-e09b3a713f49db21a1922ef7f5712662.jpg
/upload/images/z3261805040569-7997d9932ecfee665cad79b75c55a73c.jpg
/upload/images/z3261805022708-4035718b035315abf98582a26c7a6a34.jpg
/upload/images/z3261805019139-f92f40f7e8ea19596d5baecd34cbb596.jpg
/upload/images/z3261804965244-6fe1092b47dd9611057c7ea1d51390fd.jpg
/upload/images/z3261804945723-d028daed41f447062c5c9b8b540934f7.jpg
/upload/images/z3261804903043-2f2a3ba3d3752a7a95d2ecad49bed816.jpg
/upload/images/z3261804881218-e74aba35cd556e5768e9b154f00e8e99.jpg
/upload/images/z3261804844666-ca9e8e76b4bb3009972e9f4d013ef0bd.jpg
/upload/images/z3261804822695-c3f9637f70c71fe778acce715c79393b.jpg
/upload/images/z3261804756663-e44bb819b418a6845b4717ada67a665c.jpg
/upload/images/z3261804705369-9a23bcd3a67a58aa241c0c7c9594652b.jpg
/upload/images/z3261804581137-edbffdf06f7aba8fc091641c65584038.jpg
/upload/images/z3261804498465-1cf8d8628eae1df59a60f66b5359ac78.jpg

Project: Nội Thất Chung Cư

Design : May-Concept

Contractor: May-Concept

Address: Vinhomes Ocean Park - Hà Nội

Area: 54 m2

Client: Mrs Hương

https://www.youtube.com/watch?v=tNCoLl8zCk8

Dự án liên quan

HOTLINE:033 932 3366 / 0969 555 983