Menu Hotline: 033 932 3366 / 0969 555 983

ANH HOÀI - SKY OASIS ECOPARK

/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/khach-bep-6-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/khach-bep-5-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/wc-chung-1-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/khach-bep-2-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/wc-master-2-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/wc-master-1-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/wc-chung-2-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/ngu-master-3-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/ngu-master-2-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/ngu-master-1-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/khach-bep-4-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/khach-bep-3-.jpg
/upload/images/noi-that/du-an-sky-oasis-ecopark/anh-hoai/khach-bep-1-.jpg

Project: Nội Thất Chung Cư

Design : May-Concept

Contractor: May-Concept

Address: Sky Oasis - Hà Nội

Area: 85 m2

Client: Mr Hoài

Dự án liên quan

HOTLINE:033 932 3366 / 0969 555 983